Hostia 2017

Mons. Viliam Judák

Nitriansky diecézny biskup a podpredseda Konferencie biskupov Slovenska. Profesor katolíckej teológie v odbore cirkevných dejín. Zaoberá sa obdobím kresťanského staroveku a stredoveku so zreteľom na slovenské dejiny. Na tieto témy napísal viacero monografií.

Foto: http://www.biskupstvo-nitra.sk

Michelle Moran

Prezidentka ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Service), zakladateľka evanjelizačnej komunity Sion, spisovateľka. Úlohou ICCRS je podporovať katolícku charizmatickú obnovu na celom svete a najmä udržiavať kontakt medzi Svätým otcom a hnutím. V roku 2007 bola Michelle vymenovaná pápežom Benediktom XVI. za členku pápežskej rady pre laikov.

Foto: http://rccbrasil.org.br

o. Laurence Brassill OSA a Pauline Edwards

O. Laurence Brassill je katolícky kňaz z Veľkej Británie, ktorý spolu s p. Pauline Edwards založili službu, ktorú nazývajú Malá cesta uzdravenia (Little Way Healing Ministries) a nerezidenčnú charizmatickú komunitu Nová jar (New Spring). V Británii i v zahraničí poriadajú semináre, na ktorých odovzdávajú svoje skúsenosti s modlitbou za uzdravenie spomienok a pomáhajú ľuďom nachádzať osobný vzťah k Ježišovi.

Foto: http://www.newdawn.org.uk

o. Ľuboš Václavek, MSSCC

Rehoľník, katolícky kňaz najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie – MSSCC. V súčasnosti sa venuje službe modlitieb exorcizmu a so spoločenstvom Bethany vedie semináre za uzdravenie a oslobodenie. Inými slovami, dobrosrdečný Boží muž známy obdivom voči Božej láske, bez dotyku ktorej by jeho služba nemala zmysel.

Foto: http://www.kirche-in-not.de

o. Ivan Barus

Katolícky kňaz, v súčasnosti pôsobiaci vo farnosti Bratislava – Petržalka III. Každý druhý pondelok vedie tzv. Deň Božej milosti – modlitbu a požehnanie za zdravie duše i tela.

o. Mikuláš Tressa, CSsR

Gréckokatolícky kňaz, redemptorista, duchovný rehoľného rádu vo farnosti Stará Ľubovňa.

o. Dominik Markoš

Katolícky kňaz a ľudový misionár, v súčasnosti pôsobiaci ako farár vo farnosti Sliač.

o. Jozef Mihok, CSsR

Katolícky kňaz, kaplán vo farnosti Banská Bystrica – Radvaň.

Foto: http://redemptoristi.sk

o. Peter Beňo

Katolícky kňaz, správca pútnického miesta Skalka pri Trenčíne.

o. Michal Majerčík

Katolícky kňaz, správca farnosti Kostolná Ves, spolupracujúci s hnutím Svetlo-Život.

Foto: http://cavoj.nrb.sk

o. František Štrba, OSB

Katolícky kňaz, mních rehole svätého Benedikta. Žije v spoločenstve mníchov v Kláštore Premenenia Pána v Sampore. Mimo iné má na starosti občasník vydávaný benediktínmi Estote benedicti.

Foto: http://www.flickr.com

o. Peter Olas

Novokňaz pôsobiaci vo farnosti Bytča. Venuje sa mladým a rodinám.

Foto: http://www.facebook.com

o. Leopold Nemček, OFMCap

Kapucín pôsobiaci v Žiline, známy a vyhľadávaný spovedník.

Dominika Gurbaľová

Worshipová a gospelová speváčka z Košíc. Známa zo spolupráce s Timothy, Ľudkou Koščovou, Poeticou Musicou a ďalšími. V októbri 2015 vydala debutový album V srdci mi znie. Dominiku bude aj tento rok hudobne sprevádzať Alexandra Dugasová.