Program

Oficiálny program konferencie sa začína v sobotu 14. júla svätou omšou o 15:00. Prosíme, príďte dostatočne včas pred začiatkom programu. Odporúčame prísť už o 12:00, aby ste sa stihli zaregistrovať, rozložiť si stan a v pokoji sa pripraviť na svätú omšu. V stredu sa konferencia končí obedom.

Program v Hlavnom stane:

Sobota 14. júla:

15:00 – 16:30   Otváracia svätá omša – 

16:30 – 17:00   Príhovor a pokyny

17:00 – 18:00   Prednáška –

18:00 – 19:00   Večera

19:00 – 20:30   Večerný program – 

20:30 – 23:00   Adorácia

Nedeľa 15. júla:

7:30 – 8:30   Raňajky

8:30 – 9:30   Liturgia hodín a modlitba chvál

9:30 – 10:30   Prednáška –

10:30 – 11:00   Prestávka 

11:0012:30   Svätá omša – 

12:30 – 13:30   Obed

13:30 – 15:00   Adorácia / Sviatosť zmierenia

15:00 – 15:30   Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Ukončenie adorácie a Eucharistické požehnanie.

15:30 – 16:30   Workshop – 

16:30 – 17:30   Workshop – 

18:00 – 19:00   Večera

19:00 – 21:00   Večerný program –

21:00 – 23:00   Tichá adorácia

Pondelok 16. júla:

7:30 – 8:30   Raňajky

8:30 – 9:30   Liturgia hodín a modlitba chvál

9:30 – 10:30   Prednáška – 

10:30 – 11:00   Prestávka 

11:00 – 12:30   Svätá omša – 

12:30 – 13:30   Obed

13:30 – 15:00   Adorácia / Sviatosť zmierenia

15:00 – 15:30   Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Ukončenie adorácie a Eucharistické požehnanie.

15:30 – 16:30   Workshop – 

16:30 – 17:30   Workshop – 

18:00 – 19:00   Večera

19:00 – 21:00   Večerný program – 

21:00 – 23:00   Tichá adorácia

Utorok 17. júla:

7:30 – 8:30   Raňajky

8:30 – 9:00   Liturgia hodín a modlitba chvál

9:00 – 09:30   Putovanie do diecéznej svätyne

9:30 – 10:00   Modlitba ruženca

10:00 – 11:30   Svätá omša k sviatku sv. Andreja Svorada a Beňadika – 

12:00 – 13:00   Obed

13:30 – 15:00   Adorácia / Modlitba príhovoru

15:00 – 15:30   Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Ukončenie adorácie a Eucharistické požehnanie.

15:30 – 16:30   Workshop – 

16:30 – 17:30   Workshop – 

18:00 – 19:00   Večera

19:00 – 21:00   Večerný program –

21:00 – 23:00   Tichá adorácia

 

Streda 18. júla:

7:30 – 8:30   Raňajky

8:30 – 9:30   Modlitba časoslova a modlitba chvál

9:30 – 10:30   Prednáška – 

10:30 – 11:00   Prestávka 

11:00 – 12:30   Gréckokatolícka svätá liturgia – 

12:30   Obed


Počas prednášok, workshopov a večerného programu bude pre vopred zaregistrované deti a mládežníkov zabezpečený osobitný program. Program pre mládežníkov sa bude čiastočne prelínať s programom v Hlavnom stane.

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu.