Hostia 2018

Mons. Peter Brodek

Generálny vikár Nitrianskej diecézy,  jedna z vedúcich osobností katolíckej charizmatickej obnovy na Slovensku.

o. John Bashobora

Katolícky kňaz z Ugandy. Otec John je kľúčovou postavou Nového svitania v africkej Ugande, ktoré každoročne priťahuje desaťtisíce veriacich. Vo svojej diecéze založil a vedie viacero sirotincov a škôl, v ktorých tisíce detí, seminaristov či znevýhodnených osôb našlo nový domov. Medzinárodne je známy ako horlivý evanjelizátor a je neodmysliteľnou súčasťou konferencií vo Walsinghame. Viac o otcovi Johnovi si môžete prečítať (v angličtine) napr. tu: https://www.americanfriendsofthefatherbashfoundation.org/

foto: swiatlopana.com

Michelle Moran

Prezidentka ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Service) do roku 2017, zakladateľka evanjelizačnej komunity Sion, spisovateľka. Úlohou ICCRS je podporovať katolícku charizmatickú obnovu na celom svete a najmä udržiavať kontakt medzi Svätým otcom a hnutím. V roku 2007 bola Michelle vymenovaná pápežom Benediktom XVI. za členku pápežskej rady pre laikov.

o. Jozef Mihok

Katolícky kňaz, kaplán vo farnosti Banská Bystrica – Radvaň.

o. Ivan Barus

Katolícky kňaz, v súčasnosti pôsobiaci vo farnosti Dojč. Je známy aj svojou službou v Bratislave- Marianke, vedie tzv. Deň Božej milosti – modlitbu a požehnanie za zdravie duše i tela a mnohé duchovné obnovy.

o. Dominik Markoš

Katolícky kňaz a ľudový misionár, v súčasnosti pôsobiaci ako farár vo farnosti Sliač. Jeho účasť je neodmysliteľnou súčasťou konferencie.

o. Milan Toman SVD

Katolícky kňaz, verbista. V súčastnosti pôsobí v Nitre na Kalvárii.

o. Martin Harčár

Katolícky kňaz, kaplán v UPC Prešov. Dlhoročne sprevádza komunitu Emanuel, s ktorou bude slúžiť i na našej konferencii.

Foto: facebook.com

o. Peter Valachovič SchP

Katolícky novokňaz, piarista a dlhoročný priateľ nášho spoločenstva. V súčastnosti pôsobí v Nitre.

o. Milan Záleha CSsR

Grékokatolícky kňaz, redemptorista, miestny predstavený komunity v Michalovciach. Taktiež je šéfredaktor časopisu a vydavateľstva Misionár, člen tímu AŠAD (Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka)

o. Elias Vella OFMconv.

Katolícky kňaz, minorita, exorcista a exercitátor. Na Slovensku je veľmi známi svojími duchovnými obnovami a seminármi.

Eduard Filo

Laik, člen predsedníctva Rady mládeže Slovenska a Fóra kresťanských inštitúcií, koordinátor ZKSM a projektu Kresťan v politike, poslanec mesta Trenčín a Trenčianskeho samosprávneho kraja, vedúci spoločenstva Južania.