Hostia 2019

sr. Veronika Barátová

Rehoľná sestra v Komunite blahoslavenstiev. Venuje sa formácii členov komunity, vedie duchovné obnovy a semináre na rôzne témy duchovného života.

foto: www.cho.cz

o. Dominik Markoš

Katolícky kňaz a ľudový misionár, v súčasnosti pôsobiaci ako farár vo farnosti Sliač. Jeho účasť je už neodmysliteľnou súčasťou konferencie.

o. Milan Toman SVD

Katolícky kňaz, verbista. V súčastnosti pôsobí v Nitre na Kalvárii.

o. Igor Cingeľ

Gréckokatolícky kňaz, v súčastnosti pôsobiaci v Trenčíne.

Gary Stephens

Otec siedmych detí, následníkom Mylesa Dempseyho vo vedení konferencie Nové svitanie v Anglicku a taktiež komunity Prince of Peace v Liverpoole. Je medzinárodným rečníkom na rôznych konferenciách, seminároch a obnovách.