Hostia 2021

Po tomto ťažkom roku vnímame potrebu načerpať osobne od Pána - viac sa zamerať na Neho než na hostí, ktorí prídu. Veríme, že dôverujete motívu nášho rozhodnutia nezverejniť ich mená, aby sme sa mohli lepšie otvoriť všetkému, čo si Pán pre nás počas 9. ročníka konferencie pripravil.