Hostia 2022

Mons. Peter Beňo

Pomocný biskup Nitrianskej diecézy, bývalý správca pútnickeho miesta Skalka nad Váhom.

Gary Stephens

Otec siedmich detí, následník Mylesa Dempseyho vo vedení konferencie Nové svitanie v Anglicku a taktiež komunity Prince of Peace v Liverpoole. Je medzinárodným rečníkom na rôznych konferenciách, seminároch a obnovách.

sr. Veronika Barátová

Rehoľná sestra v Komunite blahoslavenstiev. Venuje sa formácii členov komunity, vedie duchovné obnovy a semináre na rôzne témy duchovného života.

foto: www.cho.cz

o. Ľuboš Václavek, MSSCC

Rehoľník, katolícky kňaz najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie – MSSCC. So spoločenstvom Bethany vedie semináre za uzdravenie a oslobodenie. Dobrosrdečný Boží muž známy obdivom voči Božej láske, bez dotyku ktorej by jeho služba nemala zmysel.

o. Dominik Markoš

Katolícky kňaz a ľudový misionár, v súčasnosti pôsobiaci ako farár vo farnosti Sliač. Jeho účasť je už neodmysliteľnou súčasťou konferencie.

o. Michal Hospodár

Gréckokatolícky kňaz, bývalý hovorca Košickej eparchie, a vysokoškolský pedagóg na PU v Prešove.

sr. Veronika Řeháková

Religionistička, teologička, rehoľná sestra spoločenstva Sestry Dieťaťa Ježiša od Mikuláša Barrého (SDJ). Stredoškolský a vysokoškolský pedagóg, venuje sa pastorácii vysokoškolských študentov a duchovnému doprevádzaniu.

foto: https://web.tf.jcu.cz

Dávid Janočko

Mladý kresťanský raper, ktorý vystupuje aj pod pseudonymom Puer Dei. Svedčí o tom, ako ho Boh vytiahol z bahna pouličného života a evanjelizáciou slúži práve tým, ktorí také šťastie zatiaľ nemali – ľudom vo väzniciach či v detských domovoch.

foto: © Instagram Puer Dei

Lenka Bene

Lenke horí srdce pre Katechézy Dobrého pastiera, pracuje na Diecéznom katechetickom úrade v Bratislave ako metodička a Katechézami Dobrého pastiera sprevádza deti aj dospelých. Každý deň sa okrem služby snaží venovať aj svojmu manželovi a deťom.

foto: https://katechezydp.sk/ 

a mnoho ďalších hostí