Hostia 2023

Mons. Nicola Girasoli

Apoštolský nuncius. Má mnoho skúseností z rôznych krajín sveta. V roku 2006 sa stal arcibiskupom, od júna 2022 pôsobí na Slovensku.

Foto: vaticannews.va

Mons. Marián Andrej Pacák

Vladyka, redemptorista. Hierarcha Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi sui iuris, ktorý bol od roku 2018 do roku 2020 eparchiálnym biskupom Eparchie svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte v Kanade.

Foto: postoj.sk

o. Ľuboš Václavek, MSSCC

Rehoľník, katolícky kňaz najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie – MSSCC. So spoločenstvom Bethany vedie semináre za uzdravenie a oslobodenie. Dobrosrdečný Boží muž známy obdivom voči Božej láske, bez dotyku ktorej by jeho služba nemala zmysel.

p. Jozef Mihok, CSsR

Katolícky kňaz, od roku 2023 provinciál redemptoristov provincie Bratislava-Praha. Od roku 2016 dostal od pápeža Františka mandát misionára milosrdenstva.

p. Pavel Šebestián Smrčina, OFM

Katolícky kňaz, františkán, pôsobiaci vo farnosti Plzeň- Severní predměstí. Známy prácou s chudobnými a svojím Youtube kanálom, kde jednoduchým spôsobom sprevádza človeka s radami pre praktické kresťanstvo.

o. Ondrej Chrvala

Katolícky kňaz, pôsobí vo farnosti Abrahám. V rokoch 2011 až 2019 bol tajomníkom Rady pre mládež a univerzity KBS. V súčasnosti je programovým riaditeľom TV Lux.

Foto: katolickenoviny.sk

o. Dominik Markoš

Katolícky kňaz a ľudový misionár, v súčasnosti pôsobiaci ako farár vo farnosti Sliač. Jeho účasť je už neodmysliteľnou súčasťou konferencie.

Michelle Moran

Laička, vydatá za manžela Petra, ktorý taktiež príde na konferenciu. Je zakladateľkou evanjelizačnej komunity Sion. Do roku 2017 bola prezidentkou služby medzinárodnej Katolíckej charizmatickej obnovy (ICCRS) so sídlom vo Vatikáne. Spoločne s p. Jozefom Mihokom založili službu Charis na Slovensku.

Gary Stephens

Otec siedmich detí, následník Mylesa Dempseyho vo vedení konferencie Nové svitanie v Anglicku a taktiež komunity Prince of Peace v Liverpoole. Je medzinárodným rečníkom na rôznych konferenciách, seminároch a obnovách.

Tadeáš a Veronika Gavalovci

Manželia a rodičia dvoch chlapcov. Pri príležitosti úmrtia svojej dcéry vydali rodinné CD s názvom Dôverujem Ti.

a ďalší vzácni hostia