Registrácia prebehla úspešne

Gratulujeme, úspešne ste sa zaregistrovali na konferenciu Nové svitanie.

Detaily ohľadne výšky príspevku Vám boli zaslané na Váš e-mail.

Tešíme sa, že aj vďaka vám budeme môcť plnšie prežiť krásu Božej Cirkvi a prajeme Vám hodnotný čas strávený na konferencii.

Organizačný tím Nového svitania