Potvrdenie registrácie

Registrácia prebehla úspešne

Gratulujeme, úspešne si sa zaregistroval na konferenciu Nové svitanie.

Detaily ohľadne výšky príspevku Ti boli zaslané na e-mail.

Tešíme sa, že aj vďaka Tebe budeme môcť plnšie prežiť krásu Božej Cirkvi a prajeme hodnotný čas strávený na konferencii.

Organizačný tím Nového svitania