Svedectvá

Božie milosrdenstvo

Božie milosrdenstvo

Od Andrej v Svedectvá dňa 23. septembra 2017

Moje dojmy z konferencie boli naozaj milé, veľké a zároveň dojímavé . Je ťažko vyjadriť slovami to, čo je pre každého jedinečné.
Zažila som reálne dotyk božieho milosrdenstva vo svätej spovedi v pokore a skromnosti pred jeho spravodlivosťou. Bola to iná sv. spoveď ako všetky ostatné doteraz. S dôverou som zverila kňazovi celý svoj život so všetkým čím som sa voči Božej láske prehrešila a Boh ma prijal do svojho náručia cez láskavé slová odpustenia.
Mám stále pred sebou slová : Boh si Ťa stvoril pre seba, ktoré odzneli z úst spovedníka …….. ostalo to v mojom srdci ako pečať ako niečo skutočné v každodennosti môjho života.

Bolo toho oveľa viac, ale to bolo pre mňa podstatné !!!!!

S úctou a vďaku v srdci spomínam a prežívam v duchu tieto chvíle.

Katarína