Poslanie

„Chcem, aby sa krása Cirkvi ukázala v celej jej nádhere. Cirkev žiariaca vo svojej sláve a oslavovaná vo všetkých jej aspektoch – liturgickom, Eucharistickom, charizmatickom, Mariánskom, Sviatostnom, mystickom – a aby sa toho zúčastňovala celá rodina.“

Myles Dempsey

V roku 1985 sa anglický katolícky laik Myles Dempsey zúčastnil charizmatickej konferencie vo francúzskom Arse, ktorá ho veľmi zasiahla. Pohnutý živou vierou množstva ľudí, ktorí sem prišli, sa pri odchode modlil pri soche sv. Jána Mariu Vianneyho. Pýtal sa Boha, či by nemal niečo podobné zorganizovať aj v Anglicku. Odpoveďou mu boli dve jasné slová – Walsingham a New Dawn (Nové svitanie). Walsingham je názov starodávneho mariánskeho miesta, ktoré pred reformáciou patrilo k štyrom najvýznamnejším pútnickým miestam na svete, hneď po Ríme a Svätej zemi. Myles túžil uvidieť katolícku Cirkev opäť v plnej kráse a sláve, podstatu konferencie New dawn charakterizoval slovami: „Chcem, aby sa krása Cirkvi ukázala v celej jej nádhere. Cirkev žiariaca vo svojej sláve a oslavovaná vo všetkých jej aspektoch – liturgickom, Eucharistickom, charizmatickom, Mariánskom,  Sviatostnom, mystickom – a aby sa toho zúčastňovala celá rodina.“

V roku 1987 sa vo Walsinghame uskutočnila prvá konferencia New Dawn, prišlo 800 ľudí. Odvtedy sa koná každoročne, účasť sa pohybuje na úrovni 2000-3000 ľudí, vrátane niekoľkých desiatok kňazov a niekoľkých biskupov. Ovocie týchto konferencií je mimoriadne, na tomto mieste vznikla napr. myšlienka Modlitieb matiek a Modlitieb otcov. Walsingham sa stal miestom mocného Božieho pôsobenia, miestom hlbokých uzdravení a obrátení, miestom veľkej radosti pre mladých, rodiny s deťmi aj starších. New Dawn konferencie sa rozšírili aj na iné miesta – napr. do Škótska, najväčší úspech však majú v Afrike, kde sa účasť pohybuje na úrovni okolo 100 000 ľudí. Veľký dôraz sa pri tom kladie na to, aby konferencie vždy prebiehali s požehnaním miestnych biskupov. V roku 2012 dostal Myles Dempsey najvyššie pápežské vyznamenanie pre laika, Pro Ecclesia et Pontifice.

V roku 2010 sme sa vo Walsinghame modlili za to, aby raz aj na Slovensku vznikla konferencia na spôsob New Dawn (Nového svitania). Nasledovalo náročnejšie obdobie skúšok, ale napokon to v nás dozrelo a po testovacej malej konferencii v roku 2012 sme sa rozhodli, že na ďalší rok do toho ideme naplno. Ako miesto sme si zvolili Skalku pri Trenčíne, nakoľko je tu podobne ako vo Walsinghame takmer tisícročná pútnická tradícia.