Program

Oficiálny program konferencie sa začína v sobotu 15. júla svätou omšou o 15:00. Prosíme, príďte dostatočne včas pred začiatkom programu. Odporúčame prísť už o 12:00, aby ste sa stihli nahlásiť, rozložiť si stan a v pokoji sa pripraviť na svätú omšu. V stredu sa konferencia končí obedom.

Program v Hlavnom stane pod kláštorom na Skalke:

Sobota 15. júla:

12:00 – 15:00   Príchod účastníkov

15:00 – 16:30   Otváracia svätá omša – Mons. Nicola Girasoli

16:30 – 17:00   Príhovor a pokyny

17:00 – 18:00   Prednáška – Gary Stephens ☼

18:00 – 19:00   Večera

19:00 – 21:00   Večerný program – o. Ondrej Chrvala – Duch Svätý a Cirkev ☼

21:00 – 23:00   Adorácia

Nedeľa 16. júla:

7:30 – 8:30   Raňajky

8:30 – 9:30   Liturgia hodín a modlitba chvál

9:30 – 10:30   Prednáška – o. Wieslaw Krzyszycha – Sviatosť zmierenia ☼

10:30 – 11:00   Prestávka 

11:00 – 12:30   Svätá omša – o. Wieslaw Krzyszycha (hudobný sprievod – Lamačské chvály)

12:30 – 13:30   Obed

13:30 – 15:00   Adorácia / Sviatosť zmierenia

15:00 – 15:30   Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Ukončenie adorácie a Eucharistické požehnanie.

15:30 – 16:30   Workshop 1 – Tadeáš a Veronika Gavalovci – Život je dar ☼

16:30 – 17:30   Workshop 2 Daniella Stephens – Rodina ☼

18:00 – 19:00   Večera

19:00 – 21:00   Večerný program – o. Ľuboš Václavek, MSSCC – Večer modlitby

21:00 – 23:00   Tichá adorácia

Pondelok 17. júla:

7:30 – 8:30   Raňajky

8:30 – 9:30   Liturgia hodín a modlitba chvál

9:30 – 10:30   Prednáška – o. Dominik Markoš Rozšír priestor svojho stanu ☼

10:30 – 11:00   Prestávka 

11:00 – 12:00   Prednáška – Michelle Moran – ☼

12:30 – 13:30   Obed

13:30 – 15:00   Adorácia / Modlitba príhovoru

15:00 – 15:15   Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Ukončenie adorácie a Eucharistické požehnanie.

15:15 – 16:00   Procesia do Svätyne sv. Andreja Svorada a Beňadika

16:00 – 17:30   Slávnostná svätá omša ku cti sv. Andreja Svorada a Beňadika – Mons. Martin Kramara

18:00 – 19:00   Večera

19:00 – 21:00   Večerný program – p. Jozef Mihok, CSsR – Modlitba za uzdravenie

21:00 – 23:00   Tichá adorácia

Utorok 18. júla:

7:30 – 8:30   Raňajky

8:30 – 9:30    Modlitba časoslova a modlitba chvál

9:30 – 10:30    Prednáška – Michelle Moran –

11:00 – 12:30   Gréckokatolícka svätá liturgia – vladyka Marián A. Pacák

12:30 – 13:30   Obed

13:30 – 15:00   Adorácia / Modlitba príhovoru

15:00 – 15:30   Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Ukončenie adorácie a Eucharistické požehnanie.

15:30 – 16:30   Workshop 1 – o. Ivan Moďoroši – Ikony

16:30 – 17:30   Workshop 2 p. Pavel Šebestián Smrčina, OFM – rehoľa Františkánov

18:00 – 19:00   Večera

19:00 – 21:00   Večerný program – Michelle Moran – Modlitba za dary Ducha Svätého

21:00 – 21:30   Akatist

21:30 – 23:00   Tichá adorácia

Streda 19. júla:

7:30 – 8:30   Raňajky

8:30 – 9:30    Liturgia hodín a modlitba chvál

9:30 – 10:30   Prednáška – Pete Moran – Pozvanie do evanjelizácie

10:30 – 11:00   Prestávka 

11:00 – 12:30   Svätá omša – p. Pavel Šebestián Smrčina, OFM

12:30   Obed

Počas prednášok, workshopov a večerného programu bude pre vopred zaregistrované deti a mládežníkov zabezpečený osobitný program. Program pre mládežníkov sa bude čiastočne prelínať s programom v Hlavnom stane.

☼ – v tomto čase bude prebiehať detský program

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu.