Program

Oficiálny program konferencie sa začína v sobotu 9. júla svätou omšou o 15:00. Prosíme, príďte dostatočne včas pred začiatkom programu. Odporúčame prísť už o 12:00, aby ste sa stihli nahlásiť, rozložiť si stan a v pokoji sa pripraviť na svätú omšu. V stredu sa konferencia končí obedom.

Program v Hlavnom stane pod kláštorom na Skalke:

Sobota 9. júla:

12:00 – 15:00   Príchod účastníkov

15:00 – 16:30   Otváracia svätá omša – Mons. Peter Beňo

16:30 – 17:00   Príhovor a pokyny

17:00 – 18:00   Prednáška – Gary Stephens, Andrej Babulík – Úvod do Nového svitania

18:00 – 19:00   Večera

19:00 – 21:00   Večerný program – sr. Veronika Barátová – Prijali sme ducha synovstva, Ducha lásky

21:00 – 23:00   Adorácia

Nedeľa 10. júla:

7:30 – 8:30   Raňajky

8:30 – 9:30   Liturgia hodín a modlitba chvál

9:30 – 10:30   Prednáška – Gary Stephens – Sviatosť zmierenia

10:30 – 11:00   Prestávka 

11:00 – 12:30   Svätá omša – o. Jakub Melo

12:30 – 13:30   Obed

13:30 – 15:00   Adorácia / Sviatosť zmierenia

15:00 – 15:30   Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Ukončenie adorácie a Eucharistické požehnanie.

15:30 – 16:30   Workshop 1 – sr. Veronika Barátová – Spiritualita Komunity Blahoslavenstiev

16:30 – 17:30   Workshop 2 Dávid Janočko – Pastorácia väzňov

18:00 – 19:00   Večera

19:00 – 21:00   Večerný program – o. Ľuboš Václavek, MSSCC – Večer zmierenia

21:00 – 23:00   Tichá adorácia

Pondelok 11. júla:

7:30 – 8:30   Raňajky

8:30 – 9:30   Modlitba časoslova a modlitba chvál

9:30 – 10:30   Prednáška – sr. Veronika Barátová – Nádej nezahanbuje (nie je nádej ako nádej) ☼

10:30 – 11:00   Prestávka 

11:00 – 12:30   Gréckokatolícka svätá liturgia – o. Michal Hospodár

12:30 – 13:30   Obed

13:30 – 15:00   Adorácia / Modlitba príhovoru

15:00 – 15:30   Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Ukončenie adorácie a Eucharistické požehnanie.

15:20 – 16:00   Workshop 1 – Lenka Bene – Dieťa (v nás) ako podobenstvo.
Katechézy Dobrého pastiera

16:00 – 16:40   Workshop 2 – o. Michal Hospodár – Synodálne kráčanie

16:50 – 17:30   Workshop 3 – brat Filip – Bez uzdravenia niet budúcnosti

18:00 – 19:00   Večera

19:00 – 21:00   Večerný program – sr. Veronika Barátová – Modlitba za uzdravenie ☼

21:00 – 21:30   Akatist

21:30 – 23:00   Tichá adorácia

Utorok 12. júla:

7:30 – 8:30   Raňajky

8:30 – 9:30   Liturgia hodín a modlitba chvál

9:30 – 10:30   Procesia do Svätyne, modlitba sv. ruženca ☼

11:00 – 12:30   Slávnostná svätá omša ku cti sv. Andreja Svorada a Beňadika – o. Anton Solčianský

12:30 – 13:30   Obed

13:30 – 15:00   Adorácia / Modlitba príhovoru

15:00 – 15:30   Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Ukončenie adorácie a Eucharistické požehnanie.

15:30 – 16:30   Workshop 1 – sr. Veronika Řeháková – Duchovné sprevádzanie

16:30 – 17:30   Workshop 2 o. Dominik Markoš – Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého

18:00 – 19:00   Večera

19:00 – 21:00   Večerný program – Gary Stephens – Modlitba za dary Ducha Svätého

21:00 – 23:00   Tichá adorácia

Streda 13. júla:

7:30 – 8:30   Raňajky

8:30 – 9:30    Liturgia hodín a modlitba chvál

9:30 – 10:30   Prednáška – Gary Stephens – Pozvanie do evanjelizácie ☼

10:30 – 11:00   Prestávka 

11:00 – 12:30   Svätá omša – o. Peter Valachovič

12:30   Obed

Počas prednášok, workshopov a večerného programu bude pre vopred zaregistrované deti a mládežníkov zabezpečený osobitný program. Program pre mládežníkov sa bude čiastočne prelínať s programom v Hlavnom stane.

☼ – v tomto čase bude prebiehať detský program

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu.