Program

Oficiálny program konferencie sa začína v sobotu 13. júla svätou omšou o 14:00. Prosíme, príďte dostatočne včas pred začiatkom programu. Odporúčame prísť už o 10:00, aby ste sa stihli nahlásiť, rozložiť si stan a v pokoji sa pripraviť na svätú omšu. V stredu sa konferencia končí obedom.

Program v Hlavnom stane pod kláštorom na Skalke:

Sobota 13. júla:

10:00 – 14:00   Príchod účastníkov

14:00 – 15:30   Otváracia svätá omša

15:30 – 16:00   Príhovor a pokyny

16:30 – 17:30   Prednáška –  ☼

17:30 – 18:30   Večera

18:30 – 20:30   Večerný program –  ☼

20:30 – 22:00   Adorácia

Nedeľa 14. júla:

7:30 – 8:30   Raňajky

8:30 – 9:30   Liturgia hodín a modlitba chvál

9:30 – 10:30   Prednáška – p. Vojtech Kodet, ThD. O.Carm- Sviatosť zmierenia ☼

10:30 – 11:00   Prestávka 

11:00 – 12:30   Svätá omša – 

12:30 – 13:30   Obed

13:30 – 15:00   Adorácia / Sviatosť zmierenia

15:00 – 15:30   Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Ukončenie adorácie a Eucharistické požehnanie.

15:30 – 16:30   Workshop 1 – o. Pat Collins, CM – Tajomstvo sv. omše  ☼

16:30 – 17:30   Workshop 2  

17:30 – 18:30   Večera

18:30 – 20:30   Večerný program – p. Vojtech Kodet, ThD. O.Carm- Večer zmierenia ☼

20:30 – 22:00   Tichá adorácia

Pondelok 15. júla:

7:30 – 8:30   Raňajky

8:30 – 9:30    Modlitba časoslova a modlitba chvál

9:30 – 10:30    Prednáška –  

11:00 – 12:30   Gréckokatolícka svätá liturgia –

12:30 – 13:30   Obed

13:30 – 15:00   Adorácia / Modlitba príhovoru

15:00 – 15:30   Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Ukončenie adorácie a Eucharistické požehnanie.

15:30 – 16:30   Workshop 1 – p. Vojtech Kodet, ThD. O.Carm – Karmelitánska spiritualita

16:30 – 17:30   Workshop 2 o. Peter Gombita – Objaviť Krista v blížnom

17:30 – 18:30   Večera

18:30 – 20:30   Večerný program – o. Pat Collins, CM – Modlitba za uzdravenie ☼

20:30 – 21:00   Akatist

21:00 – 22:00   Tichá adorácia

Utorok 16. júla:

7:30 – 8:30   Raňajky

8:30 – 9:15   Liturgia hodín a modlitba chvál

9:15 – 10:00   Procesia do Svätyne sv. Andreja Svorada a Beňadika

10:30 – 12:00   Slávnostná svätá omša ku cti sv. Andreja Svorada a Beňadika – 

12:00 – 12:30   Návrat 

12:30 – 13:30   Obed

13:30 – 15:00   Adorácia / Modlitba príhovoru

15:00 – 15:30   Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Ukončenie adorácie a Eucharistické požehnanie.

15:30 – 16:30   Workshop 1 –  

16:30 – 17:30   Workshop 2 o. Pat Collins, CM – Ovocie Ducha Svätého

17:30 – 18:30   Večera

18:30 – 20:30   Večerný program – o. Pat Collins, CM – Modlitba za dary Ducha Svätého

20:30 – 22:00   Tichá adorácia

Streda 17. júla:

7:30 – 8:30   Raňajky

8:30 – 9:30    Liturgia hodín a modlitba chvál

9:30 – 10:30   Prednáška – o. Pat Collins, CM – Pozvanie do evanjelizácie

10:30 – 11:00   Prestávka 

11:00 – 12:30   Svätá omša –

12:30   Obed

Počas prednášok, workshopov a večerného programu bude pre vopred zaregistrované deti a mládežníkov zabezpečený osobitný program. Program pre mládežníkov sa bude čiastočne prelínať s programom v Hlavnom stane.

☼ – v tomto čase bude prebiehať detský program

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu.