Walsinghamské spoločenstvo na Slovensku

Na našich stretnutiach je hlavnou súčasťou programu modlitba chvál, vyučovanie/zdielanie a modlíme sa aj za seba navzájom modlitbu príhovoru. Okrem toho budujeme vzájomné vzťahy na spoločných akciách a výletoch. Celkom veľkú účasť majú aj naše stretnutia študentov v Bratislave každý druhý pondelok v dome Quo Vadis.

Walsinghamské spoločenstvo na Slovensku združuje ľudí, ktorí boli nadšení myšlienkou katolíckej konferencie New Dawn (Nové svitanie) – znovu objaviť všetky skryté krásy a poklady Cirkvi. Spoločenstvo vzniklo po konferencii New Dawn v Anglickom Walsighame v roku 2009, ale myšlienka stretávania sa a šírenia posolstva konferencie bola v srdciach niektorých z nás už dlho predtým.

V roku 2009 sa na púti a následnej konferencii New Dawn pri starodávnom pútnickom mestečku Little Walsingham stretli ľudia zo všetkých končín Slovenska. Nadšení živou Cirkvou, ktorú sme na tomto mieste spoznali a prekypujúci radosťou sme sa rozhodli pokračovať v spoločnom stretávaní a v modlitbách aj po návrate na Slovensko. Začali sme sa stretávať raz mesačne v Trenčíne, v dome rodiny, ktorá stála pri zrode nášho spoločenstva. Naše stretká vynikali radostnou a priateľskou atmosférou. Časom sa naše spoločenstvo rozrastalo a tak sme museli hľadať nové miesta, kde sa budeme stretávať – pričom sme zakotvili na Piaristickom gymnáziu v Trenčíne, kde sa stretávame v druhý piatok v mesiaci o 19:30.

Na našich stretnutiach je hlavnou súčasťou programu modlitba chvál, vyučovanie/zdielanie a modlíme sa aj za seba navzájom modlitbu príhovoru. Okrem toho budujeme vzájomné vzťahy na spoločných akciách a výletoch. Celkom veľkú účasť majú aj naše stretnutia študentov v Bratislave každý druhý pondelok v dome Quo Vadis.

Od roku 2012 sa hlavnou náplňou nášho poslania stala organizácia konferencie Nové Svitanie, ktorá má byť slovenskou obdobou anglickej konferencie New Dawn, na ktorej sme sa spoznali. Našim snom je zažiť na Slovensku obnovenú a radostnú Cirkev plnú života a zapálenú pre Božie Kráľovstvo.