O konferencii

Katolícka pútnická konferencia Nové svitanie je udalosť, na ktorej sa zídeme s túžbou aspoň na niekoľko dní vytvoriť spoločenstvo, v ktorom by bolo miesto pre ľudí každého veku, pre deti, mladých aj starších, a kde by sme spolu ako veľká rodina mohli zakúsiť plnosť bohatstiev katolíckej viery.

Zakladateľ konferencie New Dawn (Nové Svitanie) Myles Dempsey v tejto súvislosti cituje Písmo:

Toto hovorí Pán zástupov: Ešte budú po uliciach Jeruzalema sedieť starci a starenky a ľudia; ktorí majú pre vysoký vek v ruke palicu. A ulice mesta budú plné chlapcov a dievčat, ktorí sa budú hrať na jeho uliciach. Toto hovorí Pán zástupov: Aj keď to bude zázračné v očiach zvyškov tohto ľudu, bude to vari zázračné aj v mojich očiach? – hovorí Pán zástupov.

Zach 8,4-6

Konferencia prebieha na krásnom pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne, ktoré je už tisíc rokov preniknuté duchovným odkazom sv. Andreja Svorada a Beňadika. Stanujeme priamo pod benediktínskym kláštorom Veľká Skalka (viď mapa nižšie), kde načerpávame aj z krásy prírody tohto výnimočného miesta.

Uskutočňuje sa vždy v júli, jeden týždeň pred hlavnou púťou. Hlavná púť na Skalke sa koná v týždni, v ktorom sa slávi sviatok sv. Andreja Svorada a Beňadika (17. júla), patrónov nitrianskej diecézy.

Snaží sa ukázať bohatstvo, ktoré sa nachádza v Katolíckej Cirkvi, ktoré si niekedy ani neuvedomujeme. Cirkev by mala žiariť ako Kristova nevesta, v celej svojej kráse. Preto je dôležité, aby sme všetko, čo Pán ustanovil a čo Cirkev ponúka, prežívali v plnosti a nezameriavali sa len na určité aspekty. Plnosť našej Cirkvi spočíva vo všetkých jej aspektoch – liturgickom, eucharistickom, mariánskom, charizmatickom, sviatostnom, mystickom i ekumenickom.

Hlavná náplň programu:

  • sväté omše – slávenie Eucharistie ako stredobod každého dňa
  • prednášky domácich i zahraničných hostí
  • modlitby za uzdravenie, oslobodenie a za vyliatie Ducha Svätého
  • modlitba chvál
  • liturgia hodín, ruženec, korunka Božieho milosrdenstva
  • vysluhovanie sviatosti zmierenia
  • eucharistické adorácie
  • modlitba príhovoru

Väčšina programu prebieha v hlavnom stane na lúke pod kláštorom. Program pripravujeme pre tri vekové kategórie:

1. Deti 5 – 12 rokov (dieťa by malo zvládnuť prácu v skupinke)
2. Mládežníci 13 – 17 rokov (duchovno-dobrodružný program)
3. Dospelí

Okrem hlavného stanu časti programu prebiehajú i v kláštornej kaplnke, v kostole na malej Skalke a na samotnej lúke. Pre detský a mládežnícky program je zabezpečený vlastný stan. Pre deti mladšie než 5 rokov je vyhradené špeciálne miesto v hlavnom stane, v ktorom budú môcť počas programu pre dospelých tráviť čas s rodičmi a súčasne rodičia počúvať prednášky.

Náplň programu sa inšpiruje anglickou konferenciou New Dawn. Bude tematicky rozdelený na: pútnický deň (sobota), deň zmierenia (nedeľa), deň uzdravenia (pondelok), mariánsky deň (utorok) a evanjelizačný deň (streda).

Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne