Hostia 2024

o. Pat Collins, CM

Je kňazom vincentiánom a na našej konferencii slúžil v roku 2013 a 2015. Napísal mnoho kníh, je celosvetovo známym kazateľom a evanjelizátorom.

p. Vojtěch Kodet, ThD. O.Carm

Je kňazom karmelitánom, známy exercitátor a autor duchovnej literatúry.

foto: www.vojtechkodet.cz

Gary Stephens

Otec siedmich detí, následník Mylesa Dempseyho vo vedení konferencie Nové svitanie v Anglicku a taktiež komunity Prince of Peace v Liverpoole. Je medzinárodným rečníkom na rôznych konferenciách, seminároch a obnovách.

o. Peter Gombita

Kňaz, zachraňuje životy bezdomovcov a stará sa o nich ako riaditeľ útulku a nocľahárne Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach pri Košiciach.

foto: www.mojpribeh.sk

a ďalší vzácni hostia

ktorých môžete nájsť v programe konferencie