Pravidlá konferencie

Krátky návod, ako napĺňať prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu počas konferencie Nové svitanie

Hlavný stan a úcta k Sviatosti Oltárnej

Hlavný stan, v ktorom je väčšiu časť dňa prítomný Ježiš vo Oltárnej sviatosti,  je našou svätyňou. Preto prosíme:

– ak je prítomná Oltárna sviatosť (svetlo na svätostánku svieti), zachovať vo vnútri stanu posvätné ticho

– nenosiť do hlavného stanu jedlá a nápoje (s výnimkou čistej vody, resp. jedla pre batoľatá)

– nevstupovať do hlavného stanu v nevhodnom oblečení

– pri prenose Sviatosti cez tábor s úctou pokľaknúť, rovnako aj pri vstupe do hlavného stanu, ak je Pán v svätostánku.

Kemp

Je miestom nášho spolužitia, kde potrebujeme brať na seba ohľad, preto prosíme:

– nerozprávať sa nahlas počas nočného pokoja medzi 22:00 a 7:00, a to ani vnútri v stane, medzi stanmi či pri umývadlách.

– vo všetkých stanoch a ich okolí je zakázané fajčiť, fajčiarov prosíme presunúť sa na parkovisko alebo druhú stranu hlavnej cesty.

– nechodiť po kempe v plavkách.

– nevstupovať do priestoru kempu s osobnými vozidlami. Parkovanie pri stanoch nie je možné.

Náš priestor neposkytuje možnosť v kempe prechovávať domáce zvieratá.

Stravovanie

Preukazovať lásku si môžeme aj vzájomnou ohľaduplnosťou pri jedle:

– byť trpezlivý pri čakaní na výdaj stravy.

minimalizovať zvyšky stravy – radšej si vypýtať menej, pokúsiť sa odhadnúť, koľko zjeme.

minimalizovať odpad z jednorazových riadov a separovať čistý plastový odpad.

Hygiena

Toalety tu majú svoj účel. Prosíme, nevyužívajte na tento účel žiadne iné miesto v kempe.

Prosíme, aby pri čakaní na WC a sprchy bolo umožnené organizátorom ísť bez čakania, ak to potrebujú.

Bezpečnosť

Menovky sú naším dokladom, že patríme ku konferencii a vyžadujeme, aby ich nosili v priestoroch táboriska všetci účastníci a v každej chvíli. Ak zbadáte niekoho bez menovky alebo náramku s našim logom, nasmerujte ho, prosím, na registráciu alebo nahláste niektorému z organizátorov.

Prosíme nefotiť a nenatáčať ostatných ľudí bez dovolenia. Môžeme tak narušiť ich súkromie a intímne prežívanie Božej prítomnosti.

Prosíme tiež o snahu minimalizovať odpadky pohodené na lúke.

Pred vstupom do kláštora existuje nebezpečenstvo padania úlomkov zo skaly, preto prosíme zvýšenú pozornosť. Zdržiavanie sa v priestore kláštora je len na vlastnú zodpovednosť.

Kúpanie vo Váhu je tiež len na vlastnú zodpovednosť.

Konferenčný príspevok

Radi by sme informovali, že príspevok na konferenciu je dobrovoľný, nie povinný. Teda ak ste napr. mnohodetná rodina, alebo si príspevok nemôžete dovoliť v plnej výške, dá sa znížiť. Príspevok je však vypočítaný tak, že nepokrýva všetky náklady na prevádzku konferencie. Prosíme preto tých, ktorí si môžu dovoliť prispieť viac, aby tak urobili a umožnili svojou veľkodušnosťou účasť aj ľuďom, pre ktorých je úhrada príspevku problematická. Náklady na realizáciu konferencie sú približne 20 000 eur a bez vašich príspevkov by nebolo možné ju zorganizovať.