PAMÄTNÍK A HROBOVÉ MIESTO V DUBNICI NAD VÁHOM PRE NAŠICH NAJMENŠÍCH (NENARODENÉ DETI)

Občianske združenie Nové svitanie sa podieľa na výstavbe Pamätníka a hrobového miesta pre nenarodené deti v Dubnici nad Váhom. Tento projekt sa realizuje s podporou mesta Dubnica nad Váhom.

Momentálne prebieha prvá fáza, v ktorej sa objednal materiál na hrobové miesto a súsošie od sochára Mária Hudáčka. V prvej fáze sa investovalo 4300e. Z toho mesto Dubnica nad Váhom podporilo projekt sumou 3000e. V priebeho roku 2022 sa začne druhá fáza, v ktorej sa sa projekt dokončí podľa návrhu, ktorý je vidieť na obrázku nižšie.

Realizáciou tohto projektu chceme vytvoriť v Dubnici nad Váhom hrobové a zároveň pietne miesto, aby sme rodičom uľahčili pochovávanie potratených detí v súlade s ich plnou ľudskou dôstojnosťou i v súlade so zákonnými predpismi.