Informácie, telefón, email, bankové spojenie Kontakt

Občianske združenie

Nové svitanie
Pod hájom 1089/61-83
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 42377714
DIČ: 2120212204

Kontaktná osoba

Ing. Andrej Babulík
E-mail: info@novesvitanie.sk
Mobil: +421 902 775 147
Web: www.novesvitanie.sk

Bankové spojenie

Číslo účtu: 000000-5072607314/0900
IBAN: SK2309000000005072607314
BIC: GIBASKBX

Napíšte nám