Daphne Kilner

Daphne Kilner

Spoluzakladateľka konferencie New Dawn (Nové svitanie) v Anglicku, dlhoročná priateľka Walsinghamského spoločenstva, autorka knihy Dvanásť krokov s Ježišom.