Fr. Pat Collins, CM

Fr. Pat Collins, CM

Írsky kňaz, vincentián. Autor mnohých kresťanských kníh, celosvetovo známy kazateľ a evanjelizátor.