Janka Jaššová

Janka Jaššová

Zasvätená panna, slúži modlitbou príhovoru, katechézou a vyučovaním. (Foto: www.zastolom.sk)