John Vaughan Neil

John Vaughan Neil

Laický evanjelizátor z Anglicka, známy rečník a autor viacerých kresťanských kníh.