o. František Štrba OSB

o. František Štrba OSB

o. František Štrba OSB

Katolícky kňaz, mních rehole svätého Benedikta. Žije v spoločenstve mníchov v Kláštore Premenenia Pána v Sampore. Mimo iné má na starosti občasník vydávaný benediktínmi Estote benedicti.