o. Michal Zamkovský, CSsR

o. Michal Zamkovský, CSsR

o. Michal Zamkovský, CSsR

Redemptorista pôsobiaci v Podolínci, ale v rámci ľudových misií aj po celom Slovensku i v zahraničí.