o. Mikuláš Tressa, CSsR

o. Mikuláš Tressa, CSsR

o. Mikuláš Tressa, CSsR

Gréckokatolícky kňaz, redemptorista, duchovný rehoľného rádu vo farnosti Stará Ľubovňa.