o. Tomáš Šandrik

o. Tomáš Šandrik

Kaplán vo farnosti Považská Bystrica, v súčasnosti na štúdiách v Ríme.