Peter Lipták

Peter Lipták

Bývalý košický narkoman, po svojom obrátení sa stal horlivým ohlasovateľom evanjelia a radostnej zvesti.