Vyzerá to tak, že sa niečo nevydarilo

Stránka nenájdená

Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.

Kol 3:12
Hlavná stránka