o. Dominik Markoš

o. Dominik Markoš

Farár vo farnosti Sliač, v rámci misií navštívil všetky svetadiely.