o. Ján Bittšanský

o. Ján Bittšanský

Kaplán vo farnosti Rajec, v súčasnosti na štúdiách v Ríme.