o. Leopold Nemček, OFMCap

o. Leopold Nemček, OFMCap

o. Leopold Nemček, OFMCap

Kapucín pôsobiaci v Žiline, známy a vyhľadávaný spovedník.