o. Peter Beňo

o. Peter Beňo

Katolícky kňaz, správca pútnického miesta Skalka pri Trenčíne.