o. Peter Olas

o. Peter Olas

Mladý kňaz pôsobiaci vo farnosti Bytča. Venuje sa mladým a rodinám.