Svedectvá

Ďakujem

Ďakujem

Od admin v Svedectvá dňa 1. apríla 2017

Pred ťarchou a zhonom sveta,
Čo nedovolí mi viac lietať,
Utekám na miesto neznáme,
Že vraj tam niečo „nové“ nastane.
Tak zvedavá a s veľkou dôverou,
Prichádzam na Skalku nad Váhom.
Kaplnka malá, skala s kláštorom,
Dýchajú vierou, láskou, nádejou,
Že po stáročiach silnej modlitby,
Svet zas premení sa na dobrý.

Tu pod ťarchou svetských starostí,
Padám na kolená k Sviatosti.
Všetko čo mám k Tvojím nohám skladám,
Len Tebe to patrí, od Teba to mám.
Svoj pohľad dvíham do neba,
Prichádzam k Tebe,
Viem viac mi netreba.

Tak skončí každé trápenie,
Keď v pokore hľadám zmierenie.
Pod vplyvom veľkej milosti,
V srdci sa pokoj rozhostí.
Tvár máčajú mi slzy radosti,
To pocit Božej blízkosti.
Stres topí sa v Tvojej dobrote,
Ja rozplývam sa v jednote,
Keď s tónmi flauty spievam si,
Ó Bože, tak nádherný ty si!

Nebo sa trhá, vonku leje,
To bázeň, to zima srdce chveje,
Prúd Božej milosti a nádeje,
Hojne sa na nás vyleje.

Vďaka Ti Bože na výsosti
Za tieto krásne udalosti,
Chvála Ti Pane láskavý,
Za tých čo plní odvahy,
Počúvli Tvoje vnuknutie,
A stalo sa toto stretnutie.

Prosím Ťa Bože úprimne,
Na tých, čo v jeho vzniknutie
Vložili svoje snaženie,
Nech milosť Tvoja spočinie.

Keď neskôr emócia pominie,
Daj nech rozhodnutie pevné je,
Niesť všetkým Tvoje znamenie,
Čo prináša svetu spasenie.
A keď rok sa opäť pominie,
Nastane Nové svitanie.